Deze site maakt gebruik van cookies. Als je deze website blijft gebruiken gaan we ervan uit dat je dat goed vindt.

 

Ontwerp en realisatie van o.a.

 

 • Logo's en huisstijlen
 • Brochures
 • Folders
 • Flyers
 • Advertenties
 • Magazines
 • Boeken
 • Responsive websites

Over mij...

In het moderne hectische leven is iemands aandacht moeilijk te vangen.

Fijn dat ik die van u nu even heb, want ik wil mij graag aan u voorstellen.

Meepraten, ideeën uitbroeden, soms eigen wegen gaan.

 

Met de juiste concepten, beelden en vormgeving, mensen prikkelen en informeren. En, uiteindelijk aanzetten tot aankoop van een bepaald product of dienst, natuurlijk.

Ik neem daarbij in ieder opzicht graag, en onvermijdelijk, mijn eigen verantwoording. Ik loop door, soms voor de muziek uit, maar altijd met een duidelijk doel voor ogen.

 

Wat u van mij kan verwachten:

 

 • Ik ben een conceptueel, creatief en beeldend denker ook aan de hand van concrete richtlijnen.
 • Ik draag bij aan creatieve ideeën tijdens zakelijke brainstormsessies. Ik kan prioriteit geven aan en coördineren van meerdere lopende projecten.
 • Kan goed observeren, luisteren en communiceren.
 • Kan met kritiek omgaan.
 • Mijn eigen werk analyseren en beoordelen.
 • Toon initiatief, durf risico’s te nemen en heb doorzettingsvermogen.
 • Uiteraard beheers ik alle CS pakketten.

 

Wat ik op dit moment zoek.

 

Een nieuw fris bureau met een vergelijkbaar eenduidige focus. Een club die durft te kiezen, weet waar kansen liggen en werkt aan structurele oplossingen zonder zich te verschuilen achter nietszeggende plaatjes.

Vrijwilliger Kunstbedrijf Arnhem.

 

Kunst 55+ richt zich op kunstparticipatie voor ouderen. Het doel is om hen zo veel mogelijk te laten participeren in en met kunst. Kunst raakt, inspireert en ontspant en iedereen verdient het om hiervan te genieten.

 

Hobby en passie.

 

O.a. de Amerpoort run. Een jaarlijks terugkerend 2 daags evenement voor mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. In 2016 voor de 15e keer meegereden met mijn motor met zijspan (BMW R100RS uit 1980).

Portfolio...

Bedrijfsbrochure McKesson

Bedrijfsbrochure Baboos

Productbrochure Robine

Productbrochure Doréma

Productbrochure Zwilling

Actiekrant Supermarkt van het jaar

Magazine McKesson

Magazine NHI

Folder Burlodge

Folder temp-rite

Posters

Advertenties

Diverse

Boek "Een leven in kruissteek"

Werkboek "Omgaan met BPS"

Werkboek "Stabilisatie module bij PTSS"

Diverse logo's

Logo | icoontjes diensten

Logo | icoontjes diensten

Autobelettering

Responsive websites...

Marcel Freriks | Grafische vormgever

Dorpstraat 131, 6931 BG Westervoort

 

mobiel 06 3826 14 41

 

 

 

Wil je een e-mail sturen?

Vul dan de onderstaande gegevens in.

marcelfreriks@me.com

Contact...

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.

Disclaimer voor www.marcelfreriks.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.marcelfreriks.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Marcel Freriks. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

 

Geen garantie op juistheid

 

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Marcel Freriks te mogen claimen of te veronderstellen.

 

Marcel Freriks streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

 

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Marcel Freriks aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

 

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marcel Freriks is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Marcel Freriks.

 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.marcelfreriks.nl op deze pagina.

© 2017 | Marcel Freriks | Grafisch vormgever